Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4

Telefon:  (17) 7482150
Fax: (17) 7482175
 
E-mail:  sekretariat@zs1.resman.pl
.

 

 

Nasza szkoła zajęła 2 miejsce w Rzeszowie wśród techników, 9 miejsce w województwie podkarpackim  oraz 161 miejsce w Polsce  i zdobyła srebrny znak jakości za 2016r.

Erasmus +
" Znowu się udało, kolejny zatwierdzony projekt "

W przyszłym roku szkolnym uczniowie Technikum Nr 1 w ramach praktyk zawodowych jadą do Malagi w Hiszpanii
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z EFS w ramach programu Erasmus +

Projekt obejmie dwie 16-osobowe grupy uczniów Technikum Nr 1 w Rzeszowie w wieku 16-18 lat i 4 nauczycieli.
Pierwsza grupa 16 -osobowa i nauczycieli ( opiekunów) wyjeżdża do Malagi w maju 2017r. Druga grupa ma zaplanowany wyjazd w maju 2018 r.
Czas stażu zaplanowano na 4 tygodnie.
Praktyka odbywać się będzie się w hiszpańskich zakładach pracy. Nasi uczniowie poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze swoim kierunkiem nauki w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności w zawodzie technik budownictwa, w którym uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie: wykonywania robót murarskich i tynkarskich, organizacji i kontroli robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz w zawodzie technik urządzeń sanitarnych – organizacja robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą oraz rozwój osobisty, doskonalenie językowe.
Projekt uwzględnia także wyrównywanie szans poprzez ułatwienie dostępu do podnoszenia kwalifikacji językowych, nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Na zagranicznej praktyce zawodowej nastąpi połączenie teorii z praktyką. Uczniowie zostaną przeszkoleni w zakresie poszukiwania pracy na rynku UE. Zwiększą się szanse zatrudnienia beneficjentów, którzy poznają wymogi europejskiego rynku pracy. Wycieczki tematyczne oraz przybliżenie historii zwiększy kompetencje międzykulturowe uczniów. Biorąc udział w festynach, wycieczkach po regionach, organizowanych kursach, uczniowie będą mieli okazję do bliższego poznania młodzieży hiszpańskiej.
Zgodnie z programem praktyk uczniowie bezpośrednio zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw, wykonywaniem i koordynacją robót budowlano – instalacyjnych a także czynności związanych z remontem, konserwacją i prowadzeniem dokumentacji technicznej w języku angielskim i hiszpańskim.
Po zakończeniu praktyk nasi uczniowie otrzymają odpowiednie certyfikaty Europass i ECVET.

 

Utworzono 8.06.2016

Egzamin zawodowy

W dniu 17.06.2016r. odbędzie się egzamin z przygotowania zawodowego z kwalifikacji B.33 i B.09 - część pisemna (klasa 3A, 3B/C). 
W dniu 23.06.2016r. odbędzie sie egzamin z przygotowania zawodowego z kwalifikacji B.33 - część praktyczna (klasa 3A, 3B/C).

 

Utworzono 10.06.2016

Finał Olimpiady "Buduj z pasją" - 13.05.2016r.

Uczniowie naszej szkoły Michał Biały i Jakub Pilecki z klasy 4A TB zajęli III miejsce w Finale Olimpiady „Buduj z pasją”.
Młodzi budowlańcy z całej Polski w Tarnobrzegu 12 i 13 maja 2016 r. walczyli o laur zwycięstwa Olimpiady „Buduj z Pasją”.
W olimpiadzie uczestniczyło 16 zespołów, zwycięzców eliminacji regionalnych. 

 

Utworzono 16.05.2016

Próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji B.33 - 30.05.2016r.

W dniu 30.05.2016r. - odbędzie się próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji B.33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 8.00 - cześć pisemna. O godzinie 9.30 rozpocznie się część praktyczna.

Utworzono 16.05.2016

Dzień otwarty szkoły - 22.04.2016r.

W dniu 22.04.2016r. - Dzień otwarty szkoły. Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów od godziny 12.00. 

Utworzono 8.04.2016

Praktyka zawodowa

W dniach od 29.02.2016r. do 25.03.2016r. 16 uczniów z klasy 3A, 3B/C  odbywało praktykę zawodową w Niemczech. 

Utworzono 8.04.2016

SPOTKANIE Z RODZICAMI 12.04.2016

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS I i II LO –godz. 16.00.
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS TB i III LO- 17.30.
RODZICE KLAS MATURALNYCH ROZPOCZYNAJĄ SPOTKANIE W AULI SZKOLNEJ.

 

Utworzono 8.04.2016

Szkolny konkurs fotograficzny

 

Utworzono 8.04.2016

Targi budownictwa

Utworzono 8.04.2016

Olimpiada budowlana - "Buduj z pasją" 

Drużyna z Zespołu Szkół NR 1 w Rzeszowie w składzie Michał Biały i Jakub Pilecki zakwalifikowana do finału olimpiady "Buduj z pasją".

Utworzono 4.04.2016

XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Uczestnicy XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych-zawody okręgowe 05.03.2016 Rzeszów Patryk Jarosz kl 3B/C i Michał Kojder kl 3A.

Utworzono 06.03.2016

Egzamin z przygotowania zawodowego

W dniu 15.01.2016r. odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - z kwalifikacji B.33 - klasy 4A i 4B/C. Odbył się też egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe -  z kwalifikacji B.27 - klasa 4C.

Utworzono 15.01.2016

Egzamin z przygotowania zawodowego

W dniu 14.01.2016r. odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap pisemny z kwalifikacji B.30 - klasy 4A i 4B/C. Odbył się też egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap pisemny z kwalifikacji B.18 - klasy 3A i 3B/C, B.08 - 3C, B.27 - 4C, B.09.

 

Utworzono 14.01.2016

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego

W dniu 25.11.2015r. odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap pisemny z kwalifikacji B.18 - klasy: 3A i 3B, kwalifikacji - B.9 - 3C, kwalifikacji B.30 - 4A i 4B, kwalifikacji - B.27 - 4C.

Utworzono 25.11.2015

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etap szkolny

W dniu 17.11.2015r. odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etap szkolny. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas 4A, 3A, 3B, 1A.

 

Utworzono 17.11.2015

Szkolenie "Akademia wykonawcy Śnieżka"

 
w dniu 21.10.2015r. odbyło się szkolenie dla uczniów klas technikum - 3A i 3B - "Akademia wykonawcy śnieżka - moduł I".

Utworzono 21.10.2015

Szkolenie w Państwowej Inspekcji Pracy

 
W dniu 21.10.2015r. uczniowie klas 4A i 4B uczestniczyli w szkoleniu w Państwowej Inspekcji Pracy.

Utworzono 21.10.2015

 Wycieczka do Warszawy


W dniu 16.10.2015r. uczniowie klasy 3B/C byli na wycieczce w Warszawie.

Utworzono 16.10.2015

Warsztaty geodezyjne


W dniu 12.10.2015r. uczniowie klasy 2A i 2B wzięli udział w warsztatach geodezyjnych na Politechnice Rzeszowskiej.

 

Utworzono 12.10.2015

Szkolenie geodezyjne - geodezja w budownictwie


W dniu 8.10.2015r. odbyło się szkolenie dla uczniów klas 2A i 2B prowadzone przez studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Utworzono 8.10.2015

Udział klas w otwarciu mostu im. T. Mazowieckiego


W dniu 7.10.2015r. został otwarty w Rzeszowie most im. Tadeusza Mazowieckiego. W uroczystym otwarciu uczestniczyli uczniowie klasy 4A i 4B.

Utworzono 7.10.2015

 

 Do wakacji zostało:

     

Do matury zostało:

     

Rekrutacja 2016/2017

O szkole

Dokumenty szkolne

Technikum Nr 1

A po lekcjach

Przydatne linki

Przetargi

9
partnerstwo

Copyright Zespół Szkół Nr 1
Rzeszów 2016 r.