KONKURSY COROCZNE

event-2.jpg

LISTA KONKURSÓW

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) zaprasza do czwartej edycji konkursu Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To konkurs dla naukowców, dziennikarzy i praktyków na publikacje o edukacji. Jego celem jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej, specjalistycznej. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2021 r. Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie

www.efc.edu.pl/o-konkursie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Collegium Humanum Szkoła Główna Menedzerska z siedziba w Warszawie Filia w Rzeszowie zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w:

I PODKARPACKIM KONKURSIE NA ESEJ pt.:

Młodzież w czasie wyzwań pandemii COVID-19

Patronaty honorowe:
WOJEWODA PODKARPACKI dr Ewa Leniart
PODKARPACKI KURATOR OSWIATY mgr Małgorzata Rauch
REKTOR COLLEGIUM HUMANUM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.
DYREKTOR PODKARPACKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI mgr Krystyna Wróblewska, MBA

Tematy do wybory:
1. Pandemia może nadzieje uśpić albo obudzić?
2. Świat nie będzie na nas czekał? Pandemia zwolni czy przyspieszy rytm naszego życia?
3. Jak pandemia zmieniła nasze relacje?

Cele konkursu:
1. Szeroko rozumiana edukacja społeczna
2. Rozbudzenie zainteresowań związanych z zagadnieniami z zakresu psychologii oraz zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych.
3. Zachęcenie do doskonalenia eseistycznej formy wypowiedzi.
4. Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany

Nagrody:
3 stypendia po 25 tys. zł na studia na kierunku Psychologia lub Pedagogika w Collegium Humanum Filia w Rzeszowie
Szczegółowy regulamin konkursu oraz dokumenty dostępne są na stornie: https://www.pcen.pl/

Zapraszamy do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”. Przedmiotem fotografii powinno być Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200×1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie przekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres fotokonkurs@radziejow.edu.pl. Zdjęcia należy nadsyłać do 4 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021 roku. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 18 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz opublikowane zostaną w witrynie www.radziejow.edu.pl

Konkurs wiedzy o Rzeszowie ma charakter otwarty i odbędzie się przy pomocy formularza online.

Hiperłącze do quizu będzie dostępne na stronie internetowej:www.wimbp.rzeszow.ploraz na prowadzonym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie profilu na portalu społecznościowym Facebook w dniu konkursu 23 kwietnia 2021 r., w godzinach od 9:00 do 00:00.

Konkurs dofinansowano ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Wymagana literatura:

• „Rzeszów – przewodnik po śródmieściu i osiedlach Rzeszowa” Stanisława Kłosa
• „Opowiadania o dawnym Rzeszowie” Zofii Wikiery
• Legenda „Jak powstała nazwa Rzeszów” w książce „O krakowskich psach i kleparskich kotach” Barbary Tylickiej

Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować o organizowanym przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie I Konkursie o Złote Indeksy AEH.

Nasza uczelnia tego roku obchodzi 20-lecie istnienia. W związku z panującą sytuacją epidemiczną zrezygnowaliśmy z wielu wydarzeń, które mieliśmy w planach (zjazd absolwentów, koncert charytatywny, bal 20-lecia, etc.). Uznaliśmy, iż w obecnej sytuacji o wiele istotniejsze jest okazanie wsparcia młodym ludziom. Część z nich znalazła się w trudnej sytuacji materialnej i nie może podjąć studiów.

Wychodząc naprzeciw młodym osobom, które są ambitne i chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs, w którym do wygrania jest 20 indeksów na naszą uczelnię. Z otrzymaniem indeksu wiążę się także roczne stypendium o wartości czesnego, a także atrakcyjne rabaty na kolejne lata studiów.

Konkurs skierowany jest do tegorocznych maturzystów z całej Polski. Zadanie konkursowe, jakie stawiamy, to napisanie pracy na niezwykle aktualny temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Interpretację tematu pracy pozostawiamy do swobodnych przemyśleń uczniów. Liczymy, że temat konkursu skłoni młodzież polskich szkół ponadpodstawowych do przeanalizowania aktualnej sytuacji nie tylko pod kątem zagrożeń, przykrych konsekwencji, ale również, a może przede wszystkim, skłoni do dostrzeżenia szans i możliwości, jakie stworzyła pandemia.

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów uczestnicy powinni przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami na adres uczelni w terminie do 30 maja 2021 roku. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do 30 czerwca 2021 roku i poinformowani o otrzymaniu nagrody e-mailowo oraz telefonicznie. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 – zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Jest to dla nas szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż naszym celem jest wsparcie zdolnej młodzieży z całej Polski, odkrywanie młodych talentów i rozwijanie polskiej edukacji.

Materiały do pobrania

Szanowni Państwo, w imieniu Sekcji Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w I edycji konkursu ,,Literackie spotkania z tekstami kultury”, w którym motywem przewodnim jest malarstwo polskie przełomu XIX-XX wieku. Na zgłoszenia czekamy do dnia 23.05.2021 roku pod adresem konkurs.literacki.ur@gmail.com . Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku (Zaproszenie oraz Regulamin Konkursu).
Zachęcamy do wzięcia udziału i czekamy na zgłoszenia.

Regulamin

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2021 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są trzy konkursy skierowane do uczniów polskich szkół, na które w imieniu Organizatorów pragniemy zaprosić:

VI Konkurs na gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali” – to temat tegorocznej edycji, która jak co roku polega na przygotowaniu gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, ale uczestnicy zostaną przydzieleni do trzech kategorii (dzieci, młodzież, dorośli).

VI Konkurs na reklamę Uczniowie szkół podstawowych mogą wcielić się w rolę PR-owców i nakręcić reklamę na temat „Powiedz mi, co jesz, a powiem Ci, skąd jesteś”. Ich zadaniem będzie nakręcenie filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę. Konkurs jest kierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Konkurs „Twoja dzielnica — Twoja mównica” Czym jest socjolekt i co go odróżnia od gwary i żargonu? To temat, który zgłębią uczestnicy tego konkursu. Polega on na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, kolejarzy, muzyków, mechaników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd. Konkurs jest kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Terminy: 

koniec nadsyłania prac konkursowych — 19 kwietnia 2021 r. 
ogłoszenie wyników I etapów konkursów — do 25 kwietnia 2021 r. 
Finały konkursów zostaną zorganizowane on-line, wszyscy finaliści zostaną poinformowani, w jakiej dokładnie formie i na jakiej platformie się one odbędą do dnia 25 kwietnia, podczas finałów zostaną ogłoszone wyniki konkursów.
Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie: http://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2021/
Instrukcja korzystania z WeTransfer:http://mjo.uj.edu.pl/wp-content/uploads/WeTransfer_instrukcja.pdf
W załączniku przesyłamy także plakat konkursowy, będzie nam miło, jeżeli umieścicie go Państwo na swoich stronach
Zapraszamy także do zapoznania się z innymi inicjatywami odbywającymi się w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, w tym celu zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a: https://www.facebook.com/miesiacjezyka
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pocka. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania poezją Jana Pocka, najwybitniejszego w dziejach literatury polskiej poety chłopskiego, którego 50 rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku.

w załączniku (regulaminem konkursu, kartą uczestnika, zgodą na przetwarzanie danych osobowych)

Prace plastyczne inspirowane radościami i boleściami św. Józefa wybrane przez szkołę zgodnie z regulaminem przesyłamy do 01 maja 2021 r. (Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika) na adres poczty elektronicznej konkurswolin@gmail.com. Ogłoszenie wyników na stronach organizatorów 19 maja 2021 r. Regulamin do pobrania na stronie:http://www.parafiawolin.pl/Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli religii.plakat-info