Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI BUDOWLANYCH W RZESZOWIE

W Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie 4 marca 2023r. odbyły się eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której głównym organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.  Na uroczyste rozpoczęcie zawodów przybyli zaproszeni goście; Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai- dziekan wydziału BIŚiA PRz, Pan Grzegorz Dubik – Przewodniczący Rady PDK OIIB i Pan Bogusław Uchman – Przewodniczący zarządu PZITB o/Rzeszów. Obecni byli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej, członkowie Komitetu Głównego
i Okręgowego OWiUB. W okręgu VII rzeszowskim w zawodach wzięło udział 88 uczniów  reprezentujących 19 szkół budowlanych. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte (dwie części po 120 minut) przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady. Tematy dotyczyły wiedzy
z zakresu przedmiotów zawodowych, wymagały biegłego wykonywania obliczeń matematycznych, umiejętności logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Zakodowane prace oceniał Zespół Sprawdzający Jury Zawodów Okręgowych, pod przewodnictwem Prof. dr hab. inż. Lecha Lichołai. Członkami jury byli: prof. PRz dr.inż. Marzena Kłos, prof. PRz dr inż. Grzegorz Bajorek, dr inż. Przemysław Miąsik, dr inż. Janusz Kulpiński i mgr inż. Joanna Krasoń. Ostateczne wyniki osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych zostały ogłoszone na stronie https://www.olimpiadabudowlana.pl/. Zespół Szkół Nr1. w rankingu szkół zajął III miejsce a VII miejsce zajął uczeń Bartłomiej Zając z kl. IV.

Sponsorzy tegorocznych zawodów okręgowych to: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Rzeszowska, Firmy: Besta, Solbet Kolbuszowa, Promost Consulting i TEXOM.

 

                                                                                     Przew. KO OWIUB
                                                                                dr inż. Barbara Rusinek             

XXXV Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – etap szkolny

W dniu 30 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
w Rzeszowie odbyły się Zawody szkolne XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach wzięło udział 47 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa z  następujących klas: IV AT, 2AT, 3ATg, 3ATs, 3BCg, 3BCs. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte  zamieszczone w dwóch częściach (cz. A i cz. B), które obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów  budowlanych.

Do zawodów okręgowych wytypowano 10 najlepszych uczestników zawodów szkolnych. Są to uczniowie:  Tetiana Klets,  Magdalena Bieszczad, Anna Wilk, Rafał Grochala, Krystian Tabaka, Bartłomiej Zając, Dominik Widak, Karol Mazur, Michał Grunt i Mateusz Ślęzak. Lista osób zakwalifikowanych  do etapu okręgowego opublikowana  będzie na stronie https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie

XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy

W dniu 16 kwietnia 2021 roku w Państwowych Szkołach Budownictwa im. Mariana Osińskiego w Gdańsku odbyły się zawody centralne XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  Wzięło w nich udział 82 uczniów z 38 szkół, wyłonionych w eliminacjach okręgowych, z całej Polski. W finale centralnym olimpiady Zespół Szkół Nr1  w Rzeszowie oraz województwo podkarpackie  reprezentował uczeń kl. IVa Miłosz Grądziel, który wykazał się wysokim poziomem   wiedzy i umiejętności zawodowych zdobywając tytuł laureata XXXIV OWiUB. Cieszymy się z tego  ogromnego sukcesu i gratulujemy.  

Należy dodać, że w tegorocznych zmaganiach olimpijskich  uczeń klasy IVb Damian Pilawski, który  uzyskał w eliminacjach okręgowych 41 pkt. zgodnie  z decyzją Komitetu Głównego zdobył tytuł finalisty XXXIV OWIUB. Życzymy  naszym olimpijczykom, aby ich dokonania, posiadana wiedza i umiejętności były zapowiedzią realizacji planów związanych z  przyszłą karierą zawodową.

Szczegółowe informacje  dotyczące XXXIV edycji OWIUB  i relację z uroczystości podsumowania zawodów zamieszczono na stronie  https://www.olimpiadabudowlana.pl/  https://www.youtube.com/watch?v=H_BTndnDxTM

WYNIKI ETAPU OKRĘGOWEGO XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Sukces uczniów naszej szkoły w etapie okręgowym XXXIV edycji OWiUB.

Grupa 11 uczniów reprezentujących ZS Nr 1 zdobyła w rankingu szkół drugie miejsce w Okręgu, a w rankingu indywidualnym uczeń Miłosz Grądziel z kl. 4AT zajął trzecie miejsce  i został zakwalifikowany przez Komitet Główny OWiUB z siedzibą w Warszawie do etapu centralnego.

W komunikacie Komitetu Głównego OWiUB czytamy również, że zważywszy  na nadzwyczajne okoliczności organizowania XXXIV edycji OWiUB i w  trosce o należytą gratyfikację wysiłku najbardziej zaangażowanych uczestników etapu okręgowego postanowił on nadać jednorazowotytuł finalistywszystkim uczestnikom, którzy osiągnęli w eliminacjach próg 40 pkt. Z naszej szkoły jest to  uczeń Damian Pilawski z kl. 4B/C.Nadanie uprawnień finalisty będzie możliwe w terminie zaplanowanego Finału Centralnego XXXIV OWiUB.

Wyniki szczegółowe zawodów okręgowych znajdują się na stronie; https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wyniki-xxxiv-owiub

Gratulujemy!

Eliminacje okręgowe XXXIV OWiUB

W dniu 6 marca 2021r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej. W okręgu VII rzeszowskim w tegorocznych zawodach wzięło udział 74 uczniów  reprezentujących 19 szkół budowlanych. Zawody przeprowadzone zostały w trybie ścisłego reżimu sanitarnego w dwóch  oddzielnych salach z zastosowaniem zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Tematy zawodów okręgowych, tak jak w poprzednich edycjach, przygotował Komitet Główny Olimpiady. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte zgrupowane w dwóch częściach A i B (po 120 minut każda). Wymagały one dobrego opanowania wiedzy z przedmiotów zawodowych, a także umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych, logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Zakodowane prace oceniał Zespół Sprawdzający Centralnego Jury rekrutujący się  z nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej: dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz,   dr inż. Przemysław Miąsik, dr inż. Janusz Kulpiński i mgr inż. Joanna Krasoń. Sponsorzy tegorocznych zawodów okręgowych to: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Firmy: Besta, Hartbex,  Inżynieria Rzeszów S.A, Solbet Kolbuszowa i Promost Consulting. Ostateczne wyniki osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych zostaną ogłoszone na stronie https://www.olimpiadabudowlana.pl/.

XXXIV OWiUB–eliminacje okręgowe 6.03.2021r.

W dniu 6marca 2021 roku w naszej szkole odbędą się eliminacje okręgowe XXXIV edycji OWiUB.
Do udziału w zawodach zakwalifikowano 86 uczniów z 20 średnich szkół budowlanych, w tym 11 uczniów naszej szkoły  z kl. II, III i IV technikum.

Wybrane kluczowe zasady organizacji zawodów okręgowych XXXIV OWiUB.

A. Uczestnik zgłasza się na zawody z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (z aktualnym zdjęciem) – § 3 pkt. 3.3.2 Regulaminu OWiUB.

B. Uczestnicy korzystają z własnych przyborów do pisania i kreślenia oraz z kalkulatorów z prostymi funkcjami – § 3 pkt. 3.3.4 Regulaminu OWiUB.

C. W sytuacjach losowych (np. choroba, kwarantanna) w miejsce nieobecnych w zawodach mogą wziąć udział uczestnicy rezerwowi, tj. sklasyfikowani na kolejnych najwyższych miejscach podczas zawodów szkolnych – § 5 pkt. 5.2. Regulaminu OWiUB.

D. Uczestnicy zakwalifikowani na zawody centralne, jeżeli zdobyli 40 pkt. w zawodach okręgowych, uzyskują tytuły finalisty – § 7 pkt. 1. Regulaminu OWiUB.

E. Zawody odbywają się w trybie ścisłego reżimu sanitarnego, ze stosowaniem zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Przed losowaniem nr stolików i podpisaniem listy obecności każdemu uczestnikowi należy zapewnić możliwość użycia płynu dezynfekującego. Uczestnicy nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa tylko po zajęciu miejsc przy wylosowanych stolikach –   § 8 pkt. 1. Regulaminu OWiUB.

F. Organizatorom Olimpiady przysługuje prawo zmiany terminu zawodów w ciągu roku szkolnego 2020/2021 – § 1 ust. 1) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Etap szkolny XXXIV OWiUB

tap szkolny XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbył sie w naszej szkole w trybie stacjonarnym 10 grudnia 2020 r.

Uczniowie Technikum Nr 1 przystąpili do rozwiązywania zadań obejmujących wiele zagadnień branżowych, wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu kosztorysowania i planowania robót budowlanych, posługiwania sie rysunkiem technicznym oraz projektowania.

Walczyli o awans do następnego, okręgowego etapu konkursu.

Dzisiejsi uczestnicy to zarówno uczniowie, którzy po raz pierwszy zgłosili sie do udziału w tej rywalizacji, a także  startujący w niej w ubiegłych latach i osiągający wymierne sukcesy np. Miłosz Grądziel, uczeń klasy 4A, finalista XXXIII edycji OWiUB.

Komitet Szkolny XXXIV edycji OWiUB po sprawdzeniu i podliczeniu punktów, zgłosił do udziału w II etapie 11 uczniów:

1/ Pilawski Damian kl. 4B/C

2/ Pokrzywa Zbigniew kl. 4A

3/ Grądziel Miłosz kl. 4A

4/ Zając Bartłomiej kl. 2B/Cg

5/ Grunt Michał kl. 2B/Cg

6/ Bielenda Gabriela kl. 4A

7/ Klets Tetiana kl. 2ATg

8/ Partyka Michał kl. 3A

9/ Nęczyński Kamil kl. 3A

10/ Bieszczad Magdalena kl. 3A

11/ Widak Dominik kl. 3A

Gratulujemy!

Znamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu

„Buduj z pasją” – etap okręgowy, jaki w czwartek przeprowadzono w sandomierskiej „budowlance”. 

14 marca 2019 roku dla województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego, trwał etap regionalny olimpiady „Buduj z pasją”. 

W konkursie wzięło udział 11 dwuosobowych drużyn: z Krakowa, Olkusza, Limanowej, Buska Zdroju, Rzeszowa, Jarosławia, Brzeska, Stalowej Woli, Staszowa, Tarnobrzega i Sandomierza.

Praktyczne zadanie konkursowe dotyczyło wykonania fragmentu filaru.

Po podliczeniu punktacji z części testowej i praktycznej wybrano zwycięzców:

1. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie: Mateusz Słonina, Mariusz Brandys

2. Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie: Rafał Drzał, Adam Matejek

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej: Paulina Zając, Wojciech Skowronek

Najlepsze drużyny będą zmagały się w dniach 30 – 31 maja w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Buduj z pasją”, która odbędzie się w Staszowie.

VII EDYCJA BUDUJ Z PASJĄ – EDYCJA REGIONALNA

Wielkie emocje podczas olimpiady „Buduj z pasją” w Sandomierzu. Rywalizowało 11 zespołów!!!

Trzecie miejsce wywalczyli ADAM MATEJEK i RAFAŁ DRZAŁ uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie.

W całym kraju do VII Regionalnej Olimpiady pod hasłem. „Buduj z pasją” przystąpiło w piątek 57 szkół. Gospodarzem zmagań był także Sandomierz, gdzie sprawdziło się 11 dwuosobowych zespołów. To uczniowie reprezentujący szkoły o profilu budowlanym z terenu województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Swoich przedstawicieli miał między innymi Kraków, Kielce, Busko Zdrój, Stalowa Wola, Staszów i Rzeszów.

Pierwsza część olimpiady to sprawdzenie wiedzy teoretycznej. Młodzież w ciągu godziny musiała odpowiedzieć na 40 pytań. Potem była część praktyczna, na którą przeznaczono aż 180 minut. W tym roku była to kwalifikacja B.6 malarsko – tapeciarska.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu.

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Trzecie miejsce wywalczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Najlepsze drużyny będą zmagały się w dniach 9 – 11 kwietnia w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Buduj z pasją”, która odbędzie się w Zabrzu.

Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki w dalszych zmaganiach!

Opiekun: mgr inż. Maria Słuja