Zarządzenie nr 35/22/23 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w sprawie organizacji pracy w ostatnim tygodniu nauki