Państwowa Inspekcja Pracy.

W dniu 30.03.2022r. odbyło się spotkanie uczniów III i IV klasy technikum z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.