Aktualności

Współpraca z firmą KARPAT – BUD Sp. z o.o.

W dniu 21.05.2020 r. Pan Tadeusz Bajda Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie i Pan Tomasz Polek Prezes Zarządu KARPAT – BUD Sp. z o.o. podpisali umowę o objęcie patronatem klas o profilu Technik Budownictwa oraz Technik Inżynierii Sanitarnej.