Technikum Nr 1,
ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 748 21 50
sekretariat@zs1.resman.pl

Znak jakości szkoły

TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce.

RSZ otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Facebook

Zapraszamy do polubienia i obserwowania profilu TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Rzeszowie

Opis zawodów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tu znajdziesz opis zawodów w których kształcimy.

Super User
Kategoria:

09.11.2018.1

Szkolenie ETN w Warszawie

5.11.2018r. Anna Morawiec- Susło i Aleksandra Mirowska brały udział w szkoleniu przygotowanym przez ETN (Educational Training Network) w Warszawie. Jest naszym partnerem w projekcie “Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” oraz planowanym projekcie job shadowing i szkoleń dla nauczycieli w Hiszpanii, Irlandii oraz Włoszech.  ETN jest liderem w zakresie międzynarodowej mobilności zawodowej, organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w ramach programu Erasmus+ oraz kursy językowe i metodyczne dla kadry szkół każdego szczebla.

Podczas spotkania w Warszawie ETN zaprezentowała swoje osiągnięcia, skalę działalności oraz możliwości, jakie stwarza swoim partnerom.Była to doskonała okazja do indywidualnej konsultacji i szczegółowych ustaleń planowanej współpracy.  Mamy nadzieję, że szkolenie to stworzy nowe perspektywy doskonalenia dla naszych uczniów oraz nauczycieli.

ETN często wspomina naszą placówkę w swoim magazynie

http://www.educationtrainingnetwork.com/magazine/2018/05/18/interview-at-tribeka-with-anna-suslo-morawiecka-from-zespol-szkol-nr-1-ambrozego-towarnickiego/

http://www.educationtrainingnetwork.com/magazine/2018/08/30/a-lovely-group-in-malaga/

Super User
Kategoria:

06.11.2018.1

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZY SZKOŁAMI

16 października 2018 roku zostało zawarte porozumienie przez:

Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie,

oraz

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

reprezentowanymi przez: Tadeusza BAJDĘ –  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 A. Towarnickiego w Rzeszowie

Adama BŁASZKIEWICZA –  Dyrektora Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie

 

 

Podejmowana współpraca przybierze w szczególności następujące formy:

  1. Organizowanie wspólnych uroczystości, konkursów i innych przedsięwzięć.
  2. Współtworzenie  i  realizacja projektów związanych z propagowaniem wiedzy o swoich krajach.
  3. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnych.
  4. Gromadzenie, prezentacja i wymiana materiałów dokumentujących współpracę między Szkołami.
  5. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną oraz społecznością uczniowską partnerskich Szkół.
Super User
Kategoria:

06.11.2018

W dniach od 15 do 19 października nasi uczniowie i nauczyciele realizowali projekt „Razem dla Edukacji” – Śladami wielkich Polaków.

Projekt „Razem dla Edukacji” finansowany jest przez MEN w ramach konkursu współpraca szkół partnerskich - „Rodzina Polonijna”.

Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, polegającej na integracji środowisk uczniowskich obu placówek, wymianie wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli. W projekcie uczestniczyło 13 nauczycieli oraz 40 uczniów z obu placówek.

Uczniowie brali udział we wspólnych lekcjach, grze dydaktycznej poświęconej wielkim Polakom, grze terenowej. Mieli możliwość spotkać się z posłem Sejmu Republiki Litewskiej panem Jarosławem Narkiewiczem.

W trakcie realizacji projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach kaligrafii w dworku – muzeum Władysława Syrokomli.

Wędrowaliśmy także śladami Adama Mickiewicza, zwiedzając Wilno i Kowno.

Na trasie naszej wycieczki znalazły się ważne miejsca historyczne: Muzeum IX Fortu, Cmentarz Rossa, kościół św. Piotra i Pawła, Góra Trzech Krzyży, zamek w Trokach.

Mogliśmy także bliżej poznać obyczaje innych kultur, jedząc obiad w tradycyjnym stylu litewskim i karaimskim.

….jakże wzruszające było pożegnanie, gdy planowaliśmy wizytę młodzieży z Litwy w Polsce.

Był to pierwszy etap projektu. W maju uczniów i nauczycieli z Wilna będziemy gościć w Rzeszowie, realizując drugi moduł Nasza ojczyzna – Polska.
Czekamy na nich z niecierpliwością!

Koordynatorzy projektu:

Elżbieta Górka, Kamila Tomczyk

Super User
Kategoria:

Czytaj PL 2018 – największa polska akcja czytelnicza wystartowała!

Wystarczy zeskanować kod z plakatu, aby do końca listopada cieszyć się darmowymi
e-bookami i audiobookami.

Plakatów  z kodem szukaj na drzwiach czytelni i na terenie szkoły.

05.11.2018

Jesteśmy jedną z 1000 szkół, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji projektu „Upoluj swoją książkę” realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Czytaj PL., dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mogą za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków.

Projekt ma na celu kreować wśród młodych ludzi modę na czytanie, zachęcić ich do obcowania z literaturą w atrakcyjny dla nich sposób, ukazać czytelnictwo jako ciekawą formę spędzania wolnego czasu.
Organizatorzy akcji zaplanowali konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody dla uczniów oraz szkoły.
Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pracowników  do wzięcia udziału w projekcie. 
Chcąc wziąć udział w projekcie, trzeba z plakatu za pomocą smartfona zeskanować kod QR przy pomocy aplikacji Woblink.com, pobranej darmowo. Po jego zeskanowaniu przez miesiąc otrzymujemy darmowy dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka.
Plakaty w widocznych miejscach w szkole!

Super User
Kategoria:

31.10.2018    "Nie zgubić talentu" - uroczysta Gala

     Uprzejmie informujemy, iż uczniowie naszej szkoły

     Rafał Drzał 4B TB i Adam Matejek 4A TB otrzymali wyróżnienie w ramach realizacji

     Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zgubić talentu"

     Serdecznie gratulujemy!!

1952

Rok założenia

2

kierunki

Wysoka

zadawalność matury

Koła

przedmiotowe